welkom | wie | wat | slow thinking | sneller resultaat | contact
   
 

Langzaam denken leidt tot sneller resultaat. Omdat het doordringt tot de kern en de essentie. Voorbij de gebruikelijke retoriek, loopgravenoorlogen, jij-bakken en het verwarren van oorzaak en gevolg. Bovendien dwingt slow thinking vaste patronen, overtuigingen en vooroordelen te onderzoeken en te doorbreken. Daardoor ontstaat er ruimte om verschillen te overbruggen en verbindingen aan te gaan. Om te komen tot weloverwogen besluiten en vooral tot efficient en integer handelen.

Langzaam denken vraagt om moed, maat, wijsheid en rechtvaardigheid. Daarnaast vraagt het om commitment. Aan de organisatie, aan elkaar en aan het (denk)proces. Het vergt ook tijd om in te slijpen binnen een organisatie. Tijd om regelmatig samen visie, beleid en het handelen in de dagelijkse praktijk te onderzoeken. Via vruchtbare discussies en dialogen te komen tot weloverwogen besluiten vanuit begrip, verbinding, vertrouwen en creativiteit. Langzaam denken leidt tot sneller resultaat en een betere organisatie!

Laten we beginnen. 

 

Zij gingen u voor:

ABN-AMRO Bank
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Zeeland
Belastingdienst
Bond van Nederlandse Architecten
Cinekid

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Combinatie Jeugdzorg
Delta Psychiatrisch Centrum

Erasmus UMC Rotterdam

Fokuswonen

Gemeente Den Haag, Haarlem, Leidschendam, Oldenzaal (e.a.)

GGD Zaanstad Waterland

GGz Noord-Holland-Noord

Gerechtshoven en rechtbanken te Alkmaar, Arnhem, Assen, Den Haag, Groningen, Leeuwarden en Amsterdam
Haagse Hogeschool

Het Nieuwe Trivium
ING
IRC Den Haag

Laurens Ouderenzorg

Leids Universitair Medisch Centrum

Lentis 
MEE

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie Ienm

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Ouder- en Kindteams Amsterdam
Podium Victorie Alkmaar
Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland
RABO Bank
Radboud Universiteit Nijmegen
Reinier van Arkel (GGz Noord Brabant)
Sanoma
Sint Maartenskliniek Nijmegen
SSR
 Studiecentrum Rechtspleging
Scheepvaart en Transport College Rotterdam

Stoas Hogeschool

Vrije Universiteit Amsterdam (docent Master Philosophy of Management and Organization)
VU Law Academy

Universiteit van Maastricht
University College Amsterdam