welkom | wie | wat | slow thinking | sneller resultaat | contact
   
 

Waardoor komt er zo vaak zand tussen de raderen?

De mens is van nature een oogklepdenker en niet de rationele logicus die we menen en hopen te zijn. Filosofen als Socrates, Aristoteles, Montaigne en Nietzsche hebben reeds lang geleden ons gebrek aan logisch denken benadrukt. Emoties, passies en frustraties zijn volgens hen minstens zo bepalend voor ons denken en handelen. Modern onderzoek van o.a. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman heeft deze overtuigingen vrij recent wetenschappelijk bevestigd . 

In Thinking Fast & Slow onderscheidt Kahneman twee systemen in ons denken. Het eerste systeem is snel, makkelijk, intuïtief en gebaseerd op bekende gegevens, patronen en vooroordelen.

Het tweede systeem is langzaam en bewust en leidt tot onderzoek, creativiteit, weloverwogen besluiten en integer handelen. Het tweede systeem vraagt aandacht en inspanning.

Kahneman laat zien dat hoe complexer een situatie is, hoe sneller we gaan denken. En dus gebruik maken van het eerste systeem. Dat betekent dat veel beleid, besluiten en handelen tot stand komen zonder logisch nadenken maar gebaseerd zijn op intuïties, bekende patronen en vooroordelen. Met als gevolg: frustraties, gedoe, stroperigheid en energie verlies. Zand tussen de raderen. 

Na ruim 400 pagina’s concludeert Kahneman dat het wenselijk en noodzakelijk is om veel vaker langzaam te denken. Om onmiddelijk daarna te bekennen dat ook hij niet precies weet hoe het tweede systeem, het slow thinking, in gang te zetten.

Ik weet dat wel. Als praktisch filosoof kan ik het langzame denken faciliteren. Het snelle denken voorbij. Zo verdwijnt het zand tussen de raderen en ontstaat er beweging in een proces of team. Nieuwe energie. Inzicht en uitzicht. En dus een betere, integere organisatie.

Hoe tegenstrijdig het ook moge klinken:  slow thinking leidt tot sneller resultaat.