welkom | wie | wat | slow thinking | sneller resultaat | contact
   
 

Katja van der Elst: organisatiefilosoof. 

Handelsreiziger in filosofische methodieken, zo u wilt. Mentale bedrijfsarts. En ook adviseur, executive coach, interim manager en begeleider van transities. Ik help organisaties één te maken, integer, dus beter. 

Moderne organisaties zijn complex en veelkoppig. Ondanks alle senioriteit, kunde, talenten en zorgvuldig opgestelde meerjarenplannen lukt het lang niet altijd om te handelen naar de gezamenlijke visie en optimaal te fuctioneren. Processen verlopen stroef, er ontstaat gedoe, er komt steeds meer zand tussen de raderen.

Niet geheel verwonderlijk. Organisaties worden dagelijks geconfronteerd met talloze dilemma’s: bezuinigingen versus verbeteren van kwaliteit, wederzijds vertrouwen versus steeds verdergaande controle en protocollen, wensen en behoeften versus de weerbarstige realiteit.

Ik zet mijn organisatorische kennis, analytisch vermogen en jarenlange ervaring graag in om een organisatie vlot te trekken en op toeren te krijgen. Om individuele krachten te mobiliseren, en te zorgen dat medewerkers het beste uit zichzelf en elkaar halen, integer handelen. Om een organisatie één en beter te maken, overeenkomstig missie en visie.

Daar is moed, maat, wijsheid en rechtvaardigheid ten aanzien van alle betrokkenen voor vereist. Dat wisten Griekse filosofen als Socrates en Aristoteles al. Naast hen maak ik gebruik van het gedachtegoed van modernere filosofen als Hannah Ahrendt en Michel Foucault en van het Slow Thinking van psycholoog Daniel Kahneman. Het langzame denken met de positieve en productieve eigenschappen effortful, infrequent, logical, calculating en conscious.